Menu

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen Boasphoto.nl zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank onder nummer 66/2016.

De tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder inzien / downloaden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene Voorwaarden Dutch Photographers (DuPho)
General Terms & Conditions (Dupho)

"Niemand kent de foto die jij niet gemaakt hebt."

- Mel Boas -
fotograaf